Thomas Tössbrant

Vi tränar ute på söndag 28 feb. Samt söndag 7 mars med varma kläder 13:00-14:00. Vid Bohushallen. Välkomna. Tyvärr har Ale kommun  beslutat stänga alla hallar  fram till  mitten av mars vi startar igen ons 17 mars vi försöker att hitta möjligheter att träna. Och vi planerar en kurs i mars. Prova karate Ons 18-19 sön 16:30-17:30 Surteskolan. Familjer tillsammans. Från 5 år. Vi tränar wadokai karate.

Budo omges av en filosofi delvis hämtad från samurajernas hederskodex bushido, rättvisa-mod-välvilja-respekt-ärlighet-ära-lojalitet och anses  gå ut på att den budotränande genom sin träning ska bli en ädlare människa, med både stolthet och hög känsla för moral.

Budo tanken är att alla är värdefulla, man ska vinna över sig själv, Budo kan du träna hela livet. Om vi kan ta bort lite av egot så är det vinst. ( Sensei Ohgami)

Dojo kun=


一、人格完成に 努める こと (Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto)
För det första: Sträva efter att förbättra din karaktär och att utveckla dig som människa.

一、誠の道を守ること (Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto)
För det första: Var ärlig och lojal.

一、努力の精神を養うこと (Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto)
För det första: Ansträng dig och sträva efter att alltid göra ditt allra bästa.

一、礼儀を重んずること (Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto)
För det första: Visa andra människor respekt och artighet.

一、血気の勇を戒むること (Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto)
För det första: Träna din förmåga att behärska dig och undvik att använda våld.