Thomas Tössbrant

Välkomna lör 19 11-14 14-15 fighting med Yildrim Kurt. Sön 20 11-13. Kungälv Sandbacka.

Budo krigarens väg.

Budo omges av en filosofi delvis hämtad från samurajernas hederskodex bushido och ofta anses gå ut på att den budotränande genom sin träning ska bli en ädlare människa, med både stolthet och hög känsla för moral.

Sportkarate inriktar sig bara på att vinna det innebär att bara vinst är värdefullt, förloraren tänker ingen på. Budo tanken är att alla är värdefulla, jag tycker att vinnaren ska tacka förloraren som gjort sitt yttersta och gett vinsten till vinnaren, då är förloraren lika viktig. Budo kan du träna hela livet. Men Sportkarate slutar man med när vinsterna uteblir. Om vi kan ta bort lite av egot så är det vinst.

Dojo kun=


一、人格完成に 努める こと (Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomeru koto)
För det första: Sträva efter att förbättra din karaktär och att utveckla dig som människa.

一、誠の道を守ること (Hitotsu. Makato no michi wo mamoru koto)
För det första: Var ärlig och lojal.

一、努力の精神を養うこと (Hitotsu. Doryoku no seishin wo yashinau koto)
För det första: Ansträng dig och sträva efter att alltid göra ditt allra bästa.

一、礼儀を重んずること (Hitotsu. Reigi wo omonsuru koto)
För det första: Visa andra människor respekt och artighet.

一、血気の勇を戒むること (Hitotsu. Kekki no yo wo imashimuru koto)
För det första: Träna din förmåga att behärska dig och undvik att använda våld.